Tag: Riskhantering

Lär Dig försörja Dig på Din Trading

Syftet med kursen är att erbjuda Dig en komplett tradingutbildning f��r lönsam handel på de finansiella marknaderna. Fokus ligger på praktiskt tillämpbara modeller för daytrading och swingtrading, men även andra viktiga faktorer som psykologi, riskhantering och handlingsplan kommer… Read More

Tradingkurs

Kursen leds av 5 lärare, där var och en är ansvarig för sitt specialistområde. Vi som är lärare handlar dagligen aktivt på börsen och har lång erfarenhet av de finansiella marknaderna. Syftet med kursen är att erbjuda Dig… Read More

Tre grundpelare på vägen till framgång

Framgång inom aktiehandel bygger på tre grundläggande koncept. Man behöver en metod som bevisligen fungerar, rutiner för att hantera risken samt en kännedom om de psykologiska fallgropar som omger professionell aktiehandel. Av dessa tre faktorer är de psykologiska… Read More

Kursprogram

Syftet med kursen är att erbjuda Dig en komplett tradingutbildning för lönsam handel på de finansiella marknaderna. De ämnen som behandlas kommer bland annat att innefatta: 1. Grundläggande praktiska färdigheter Grundläggande teknisk analys Olika orderläggningssystem och dess fördelar/nackdelar… Read More