Flockbeteende

Ett studium av flockpsykologin behöv som man bättre vill försöka förstå marknadernas svängningar. Detta är ett område där traditionellekonomisk teori inte räcker till, eftersom enbart siffror inte kan förklara rörelserna, och de tio senaste åren har psykologins inverkan… Read More

Tre grundpelare på vägen till framgång

Framgång inom aktiehandel bygger på tre grundläggande koncept. Man behöver en metod som bevisligen fungerar, rutiner för att hantera risken samt en kännedom om de psykologiska fallgropar som omger professionell aktiehandel. Av dessa tre faktorer är de psykologiska… Read More