Tradingkurs

Kursen leds av 5 lärare, där var och en är ansvarig för sitt specialistområde. Vi som är lärare handlar dagligen aktivt på börsen och har lång erfarenhet av de finansiella marknaderna.Syftet med kursen är att erbjuda Dig en komplett tradingutbildning för lönsam handel på de finansiella marknaderna. Fokus ligger på praktiskt tillämpbara modeller för daytrading och swingtrading, men även andra viktiga faktorer som psykologi, riskhantering och handlingsplan kommer att behandlas.

Gemensamt för de modeller vi studerar är att de är praktiskt tillämpbara. Det är en fördel med grundkunskap om börsen och teknisk analys. Kursen kommer att vara krävande och det krävs ett stort intresse för börsen, aktier, teknisk analys, pengar och trading för att få ut mesta möjliga av kursmaterialet.

De modeller och metoder som kommer att behandlas är välbeprövade i vår dagliga handel. Detta är inte en kurs där vi rutinmässigt återger kunskap som redan finns tillgänglig i befintlig tradinglitteratur. I denna unika utbildning delar vi med oss av modeller, metoder och angreppssätt som bevisligen fungerar i praktiken.

Vår ambition är att Du som kursdeltagare skall få ut maximalt av utbildningen och vi kommer inte att vara nöjda förrän Du upplever Dig ha fått valuta för pengarna.

När: Nästa kurstillfälle hålls 2020 i Göteborg
Pris: 12 790 kr ex. moms (15 988 kr ink. moms)

Anmäl dig här idag!

Kursprogram

Kursprogram

Kursen hålls av 5 lärare varav 4 är professionella aktörer som dagligen handlar på de finansiella marknaderna, och varje lärare undervisar inom sitt eget specialistområde. Personliga konsultationer erbjuds under kursens gång där Du ges möjlighet att ställa Dina frågor i mindre grupp.

Kursen ger en mängd viktiga insikter i hur börsen fungerar, och hur man rent konkret tjänar pengar på dessa insikter. Kursmaterialet bygger i första hand på det som lärarna erfarenhetsmässigt vet fungerar i praktiken, snarare än på befintlig litteratur.

Kursen förutsätter ett gediget intresse för börs och aktiemarknad. En bärbar dator är inget krav, men underlättar att tillgodogöra sig delar av kursen och få personlig hjälp med tekniska frågeställningar kring t ex arbetsytor eller systemutveckling.

Även andra viktiga faktorer som psykologi, riskhantering, strategiutveckling, och handlingsplan kommer att behandlas under kursen.

Kursen bedrivs av 5 professionella lärare fördelat på två salar där varje kursdeltagare själv har en möjlighet att skräddarsy sin egen utbildning:

Kursschema:

Sal 1 (Huvudsal) Sal 2
Tradingkursen Sal1 Huvudsal Tradingkursen Sal 2

De ämnen som behandlas kommer bland annat att innefatta:

Praktisk tillämpbar Teknisk Analys

 • Framgångsrik aktiehandel – de fyra grundpelarna
 • Candlesticks – grundläggande genomgång och praktisk tillämpning
 • Teknisk Analys som fungerar i praktiken
 • När, var och hur använder man TA?
 • Vilken typ av TA passar för vilken typ av marknad?

Grundläggande färdigheter

 • Ekonomiska indikatorer och riskhantering
 • Hur man bygger en effektiv och fungerande arbetsyta på datorn
 • Hur förbereder man sig för handelsdagen
 • Att upprätta ett tradingrum
 • Olika orderläggningssystem och dess fördelar/nackdelar
 • Kostnader för courtage, analyssystem, orderläggningssystem m m

Daytrading- Lönsamma modeller och metoder:

 • Verktygslåda för daytrading
 • Angreppssätt som är lämpliga för respektive marknad
 • Hur vi handlar olika tider på dagen
 • Effektiva strategier
 • Utförlig genomgång av modell
 • Handel i praktiken (live)
 • Workshop och praktisk tillämpning

Swingtrading- Lönsamma modeller och metoder:

 • Swingtrading och tillämpad börspsykologi
 • Marknadens dynamik
 • Impulsgivare, balans- och extremlägen
 • Metoder och modeller
 • Angreppssätt i olika marknadssituationer
 • Swingtrading och trendföljande
 • Praktisk tillämpning
 • Marknadsdragning med aktuella charts

Tradingpsykologi

 • Hur fungerar flockbeteendet på börsen
 • Vad skiljer vinnarna från förlorarna på börsen?
 • Hur agerar olika personlighetstyper på börsen
 • Behärska de mentala fällorna på börsen
 • Bemästra din mentala disciplin

Tidsmönster

 • Vanligaste tidsmönstren såsom årsmönster, månadsmönster, veckomönster och dagsmönster
 • Hur använder man tidsmönster i praktiken?
 • Tidsmönster fört Daytradern
 • Tidsmönster för swing tradern & positionstradern
 • Traditionella tidscykler på börsen
 • Gann, Fibtider och Elliot Wave

Fundamental Analys

 • Grundläggande fundamental analys
 • Enkla men viktiga nyckeltal
 • Utdelningens vikt för värdetillväxten
 • Värdeinvesterare, utdelningsinvesterare, och tillväxtinvesterare
 • Vad utmärker undervärderade bolag på börsen?

Strategiutveckling

 • Vad kännetecknar en framgångsrik strategi?
 • Hur kan man med datorns hjälp hitta mönster och metoder som fungerar?
 • Ekonomiska indikatorer och riskhantering
 • Hur undviker man de vanligaste fällorna vid strategiutveckling
 • En praktisk tillämpning av att bygga Din egen modell

En traders vardag (hålls av trader som försörjer sig på sin handel)

 • Hur förbereder jag mig som professionell daytrader inför börsdagen?
 • Hur gör jag rent praktiskt för att tjäna pengar
 • Vilka marknader är bra och hur bör man angripa dem?
 • Hur blir man snabbt bättre i sin trading?
 • Så fungerar börsen enligt mig

Workshop med aktuell tillämpning på nuvarande marknadsläge

 • Vi applicerar våra lärdomar på nuvarande marknadsläge
 • Vi applicerar våra lärdomar på historiska data och diskuterar utfall
 • Vi analyserar hur olika analyser fungerar i olika typer av marknader
 • Vi går igenom rent konkret vad som fungerar i praktiken.

Schemat kan med förbehållning förändras fram till kurstillfälle. Kursen kommer dock till 95 procent genomföras enligt ovanstående schema. Sannolikt tillkommer ytterligare en 6:e kursledare, som försörjer sig uteslutande på sin daytrading.

Material

Material

Ett kompendium kommer att delas ut efter kursens avslutning.

Förslag på ytterligare fördjupning för den intresserade avseende litteratur, internetresurser och annat material kommer att tillhandahållas under kursens gång.

Under delar av kursen är en egen bärbar dator av stor nytta för den enskilde kursdeltagaren, även om detta inte är ett krav. Vi hjälper Dig att installera programvara och bygga en arbetsyta om Du inte redan har detta på Din bärbara dator.

Våra avtal med programleverantörer och ledande internetmäklare medför att vi kommer att kunna erbjuda en kostnadsfri prövotid för de som är intresserade och extra förmånliga courtagevillkor för Dig som gått kursen.

Vem passar kursen för?

Vem passar kursen för?

Kursen är lämplig för alla som vill lära sig att försörja sig på daytrading och swingtrading. Kursen passar för Dig som vill lära Dig en komplett tradingmetod. Fokus ligger på att tjäna pengar i praktiken, även om en hel del väsentlig och intressant teori också behandlas.

Tyngdpunkten för de praktiska modeller vi studerar ligger inom ämnesområdet teknisk analys. Det är en fördel med grundkunskap om börsen och teknisk analys. Kursen kommer att vara krävande och det krävs ett intresse för börsen, aktier, teknisk analys, pengar och trading för att få ut mesta möjliga av kursmaterialet.

De modeller och metoder som kommer att behandlas använder vi dagligen i vår egen handel med gott resultat. Detta är inte en kurs där vi rabblar upp kunskap som redan finns tillgänglig i befintlig tradinglitteratur. I denna unika utbildning delar vi med oss av egna modeller, metoder och angreppssätt som vi vet fungerar i praktiken.

Du som kursdeltagare skall få ut mesta möjliga av utbildningen och vi kommer inte att vara nöjda förrän Du har fått valuta för pengarna.

Lärare

Lärare

Kursen leds av 5 lärare, där var och en är ansvarig för sitt specialistområde. Vi som är lärare handlar dagligen aktivt på börsen och har lång erfarenhet av de finansiella marknaderna. Vi är vana föredragshållare och utbildare och har anlitats av de flesta ledande företag och organisationer inom den svenska finansbranschen däribland Avanza , Nordnet, SEB, Swedbank, E*Trade, EFG Bank, Aktiespararna, Handelshögskolan, BNP Paribas, Saxo Bank.

Du får mycket gärna ringa/maila till kursens lärare om du har frågor eller funderingar! Kontaktuppgifter finner du här.

Tony Ugrina

Tony Ugrina har tidigare arbetat som såväl trader, mäklare och kapitalförvaltare på ledande företag i branschen och driver nu tillsammans med C-G Gyllenram kapitalförvaltningsbolaget Ability Asset Management. Ugrina gav under ett antal år ut det mycket träffsäkra marknadsbrevet ”Nasdaq Daily Strategy” till närmare 8000 prenumeranter i Europa. Han har även vunnit ett flertal tradingtävlingar och skrivit ett stort antal artiklar om tradingpsykologi och professionell aktiehandel i både svensk och internationell press.


C-G Gyllenram

C-G Gyllenram har en gedigen erfarenhet från flera välrenommerade finansiella institut där han förvaltade både svenska och internationella värdepappersportföljer. Gyllenram är en av grundarna av Sveriges Tekniska Analytikers Förening och har tidigare givit ut det uppskattade marknadsbrevet ”Tillämpad börspsykologi”. Han har även skrivit ett stort antal artiklar om börspsykologi och teknisk analys i både svensk och internationell press.


Anders Haglund

Anders Haglund är ordförande i Skandinaviens Tekniska Analytikers Förening (STAF), och en teknisk analytiker med över 25 års erfarenhet. Anders har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm och har en lång och mångsidig erfarenhet från finansmarknaden. Han arbetar nu med förvaltning och teknisk analys på Safe Return Asset Management, samt rådgivning på TradingCoachen. Anders tävlingssimmar och har ett antal svenska och nordiska rekord i sina åldersklasser.


Michael Andersson

Michael Andersson är VD på FMG Financial Media Group AB, som driver och förvaltar den snabbt växande finanssidan Tradingportalen.com. Han har en gedigen kunskap om marknadens mekanismer, och utvecklar kontinuerligt automatiska handelssystem med fokus på indexterminer för egen räkning. Michael har lång internationell erfarenhet från IT-branschen där han har god vana av krävande systemutveckling och att leda och utveckla verksamheter utifrån ett ledarperspektiv.


Professionell Daytrader

Professionell Daytrader som dagligen handlar på de finansiella marknaderna och försörjer sig på sin handel. Många vill försörja sig med sin handel, men hur gör man egentligen i praktiken för att tjäna pengar på börsen? Vilka svårigheter måste man bemästra och hur ser dagen ut för en professionell daytrader? Vår professionelle daytrader delar frikostigt med sig av sina idéer och erfarenheter och ger råd som garanterat kortar ned inlärningskurvan för kursdeltagarna.