Tre grundpelare på vägen till framgång

Framgång inom aktiehandel bygger på tre grundläggande koncept. Man behöver en metod som bevisligen fungerar, rutiner för att hantera risken samt en kännedom om de psykologiska fallgropar som omger professionell aktiehandel. Av dessa tre faktorer är de psykologiska aspekterna svårast att lära sig behärska.

Vad är egentligen framgångsrik aktiehandel? Att man på ett systematiskt och rationellt sätt tillämpar modeller och metoder som bevisligen fungerar utan att man låter sig påverkas av sina känslor! Svaret kan vara enkelt att förstå men är svårt att konkretisera.

Många aktörer lyckas hitta de nödvändiga metoderna för lönsam aktiehandel och de nödvändiga riskhanteringsrutinerna, men det brister när det gäller att hantera de egna känslorna. Dessa aktörer lyckas inte kontrollera sitt känsloliv. De lyckas helt enkelt inte fullfölja sin upprättade handlingsplan utan låter sig styras av hopp, girighet och rädsla. De tre förutsättningarna för professionell aktiehandel är alltså:

1. En metod som bevisligen fungerar.
2. Rutiner för riskhantering.
3. Kännedom om de psykologiska riktlinjer som omgärdar aktiehandel.

Läs mer på Tradingportalen.com