Tag: Tradingkurs

Referenser

“Bästa börsutbildning jag gått under 27 års aktieförkovran. Märks att lärarna handlar själva och kursen står ut bland de kurser som finns inom området, mycket substans och inga snackepellar.”

Kalender

Lär Dig försörja Dig på Din Trading

Syftet med kursen är att erbjuda Dig en komplett tradingutbildning f��r lönsam handel på de finansiella marknaderna. Fokus ligger på praktiskt tillämpbara modeller för daytrading och swingtrading, men även andra viktiga faktorer som psykologi, riskhantering och handlingsplan kommer… Read More

Tradingkurs

Kursen leds av 5 lärare, där var och en är ansvarig för sitt specialistområde. Vi som är lärare handlar dagligen aktivt på börsen och har lång erfarenhet av de finansiella marknaderna. Syftet med kursen är att erbjuda Dig… Read More

Tre grundpelare på vägen till framgång

Framgång inom aktiehandel bygger på tre grundläggande koncept. Man behöver en metod som bevisligen fungerar, rutiner för att hantera risken samt en kännedom om de psykologiska fallgropar som omger professionell aktiehandel. Av dessa tre faktorer är de psykologiska… Read More

Kontakta oss

Du får mycket gärna ringa/maila till oss om du har frågor eller funderingar! Kursen sker i samregi med Financial Media Group som är en Sveriges snabbast växande aktörer avseende finansiell information och analys. Kontaktuppgifter FMG Financial Media Group AB Drottninggatan… Read More

En aktiespekulants psykologi

En aktiespekulants psykologi kan allts�� rekommenderas för alla som är intresserade av spelet på börsen, både som roande läsning och för att den kan hjälpa dig att bli en bättre daytrader. Magnus Alfredsson, Privata Affärer (Läs hela recensionen) En aktiespekulants… Read More

Anmäl dig idag

Platserna till kurserna är begränsade och garanteras i den ordning betalningen kommer in. Priset för kursen Lär Dig försörja Dig på Din Trading är 12 790 kr ex. moms (15 988 kr ink. moms)…

Lär Dig försörja Dig på Din Trading

Kursen passar för Dig som vill lära Dig en komplett tradingmetod. Fokus ligger på att tjäna pengar i praktiken.

Professionella lärare

Våra lärare handlar dagligen aktivt på börsen och har lång erfarenhet av de finansiella marknaderna.