Material

Tradinglitteratur kommer att delas ut till samtliga deltagare under kursens första dag.

Kurslitteratur och kompendier kommer att delas ut fortlöpande under kursens gång till samtliga kursdeltagare.

Efter avslutad kurs kommer kursdeltagare ha möjlighet att ställa frågor, följa verkliga affärer och nöta in det vi lärt oss via internet. Den internetbaserade delen av utbildningen är inte obligatorisk utan tänkt som ytterligare ett sätt att befästa våra modeller i real-tid.

Inloggningsuppgifter till Internetsidan och direktiv angående hur man enklast går tillväga kommer att erhållas under kursens gång.

Förslag på ytterligare fördjupning för den intresserade avseende litteratur, internetresurser och annat material kommer att tillhandahållas under kursens gång.

Under delar av kursen är en egen bärbar dator av stor nytta för den enskilde kursdeltagaren, även om detta inte är ett krav. Vi hjälper Dig att installera programvara och bygga en arbetsyta om Du inte redan har detta på Din bärbara dator. Våra avtal med programtillverkare och ledande internetmäklare medför att vi kommer att kunna erbjuda en kostnadsfri prövotid för de som är intresserade och extra förmånliga courtagevillkor för Dig som gått kursen.