Kursprogram

Syftet med kursen är att erbjuda Dig en komplett tradingutbildning för lönsam handel på de finansiella marknaderna. De ämnen som behandlas kommer bland annat att innefatta:

1. Grundläggande praktiska färdigheter

 • Grundläggande teknisk analys
 • Olika orderläggningssystem och dess fördelar/nackdelar
 • Hur man bygger en bra arbetsyta
 • Kostnader för courtage, analyssystem, orderläggningssystem m m
 • Att upprätta en tradingplan
 • Att upprätta ett komplett tradingrum

2. Lönsamma modeller och metoder

 • Daytrading-strategier trendföljande
 • Daytrading-strategier counter-trend
 • Swingtrading-strategier trendföljande
 • Swingtrading-strategier counter-trend
 • Tidsserier
 • Hur vi handlar olika tider på dagen
 • Fibonaccinivåer
 • Angreppssätt som är lämpliga för respektive marknad

3. En komplett tradingplan

 • Hur man förbereder sig för handelsdagen
 • Money management
 • Riskhantering
 • Stopp-Loss
 • Exitstrategier
 • Psykologiska riktlinjer

4. Fördjupning

 • Avancerad teknisk analys
 • Grundläggande programmering/utvärdering av modeller
 • Robotar/Algoritmer och hur de påverkar spelplanen
 • Hur man utvecklas snabbast som trader
 • NLP för traders
 • Praktisk handel “live” direkt på börsen

5. Övrigt
Under Dag 3 av utbildningen kommer vi att handla “live” direkt på börsen för att befästa det vi har lärt oss ytterligare.

Tradinglitteratur kommer att delas ut till samtliga deltagare under kursens första dag.

Kurslitteratur kommer att delas ut fortlöpande under kursens gång.

Alla deltagare kommer via internet/skype att ha möjlighet att ställa frågor, följa verkliga affärer och nöta in det vi lärt oss under ytterligare en börsdag efter avslutad kurs. Datum och uppgifter för inloggning kommer att tillhandahållas under kursens gång.